Blogi Muzeum Literatury
Archiwum wrzesień 2014
Data dodania: 23 września 2014

„Podobnie jak Christopher Marlowe, postać Aphry Behn otoczona jest tajemnicą, jak na szpiega przystało. Jednak w przeciwieństwie do Marlowe’a napisała bardzo dużo w latach 1670-1689: osiemnaście sztuk, dwie powieści i liczne poematy, podziwiane dzisiaj za błyskotliwe przedstawienie lesbijskiego pożądania. Chociaż jej sztuki cieszyły się wtedy powodzeniem, w dużym stopniu dlatego, że oddawały wspaniały nastrój okresu restauracji, to obecnie jej reputacja opiera się głównie na Oroonoko, or the History of the Royal Slave. Najwcześniej napisana historia omawiająca afrykańskie niewolnictwo, podobnie jak powieści Defoe, ubrana jest w formę reportażu”.

Hasło: Aphra Behn w: 501 Wielkich Pisarzy, red. naczelny Julian Patrick, przedm. John Sutherland, przekład z jęz. ang. Hanna Pawlikowska-Gannon, Julita Degórska, Małgorzata Koenig, Warszawa 2009, s. 80.

„Pomimo wielkiej różnorodności gatunków, których się imał, jego twórczość charakteryzuje się wyjątkową jasnością przekazu: handel, prowadzony zgodnie z pokojowymi, racjonalnymi zasadami, jest środkiem poprawienia kondycji ludzkiej. Nie oznacza to, że Defoe pisał z pozycji nieudanego uczonego, choć obsesyjne katalogowanie własności materialnej jest znaczącą cechą jego metody”.

Hasło: Daniel Defoe w: 501 Wielkich Pisarzy, op. cit., s. 82.

 

 

Data dodania: 17 września 2014

La Boqueria 2013

Data dodania: 17 września 2014

„Cztery typy struktur – sieci erogennych maszyn, grafy zestawiające obiekty częściowe, obiegające je idealne sploty popędowych strumieni oraz ich popędowe realizacje w postaci warkoczy pragnienia – na pewnym poziomie abstrakcji są zatem ekwiwalentne, to zaś, którą z czterech struktur przypiszemy któremu z czterech popędów częściowych, zależy wyłącznie od tego, jaką perspektywę historyczno-poznawczą aktualnie przyjmiemy (a nie od natury samych popędów)”.

 

Jan Potkański, Warkocze narracji, „Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 2 (425), rok LV, s. 38.

Data dodania: 15 września 2014

„Podmiot jest bowiem, przypomnijmy, aktualną pozycją w polu podmiotowym. Pole podmiotowe jest więc rozmaitością, obejmującą wszystkie możliwe, ale też tylko możliwe, dla danej struktury pozycje podmiotu”.

Andrzej Leder, Pozycja podmiotu i pole podmiotowe, czyli o urokach analizy pozoru, „Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 2 (425), rok LV, s. 15.

 

 

Data dodania: 13 września 2014

„Tort Bourbonnais

Mieszkańcy francuskiej prowincji Bourbonnais słyną jako miłośnicy dobrej i obfitej kuchni, szczególnie zaś lubią dania z warzyw i gęste, pożywne zupy jarzynowe. Tort burboński z pewnością jest wspaniałym ambasadorem tych regionalnych kulinariów”.

Le Cordon Bleu. Kuchnia Domowa: Dania z Ziemniaków, red. serii Kay Hasley, pomysł, projekt i kierownictwo artystyczne Juliet Cohen, przeł. Katarzyna Piotrowska, red. wyd. polskiego Piotr Konieczny, Anna Schubert, Kolonia [Printed in Hong Kong] 2000, s. 35.

Data dodania: 12 września 2014

„Czy może istnieć jakieś prawdziwe wyjaśnienie powieści, na które nikt dotąd nie wpadł albo nikt nigdy nie wpadnie?”

Terry Eagleton, Jak czytać literaturę?, przełożyła Anna Kunicka, Warszawa 2014, s. 16.

O autorce
Dr Dominika Świtkowska -
literaturoznawczyni, kustosz w Muzeum Witolda Gombrowicza, oddz. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Współredaktorka (z Tomaszem Tyczyńskim) książek „Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli” (Warszawa 2009), „»A to był Gombrowicz!« Tom wspomnieniowy poświęcony Jerzemu Szymkowiczowi-Gombrowiczowi” (Warszawa 2012), „Gombrowicz i okolice” (Warszawa 2013) oraz (z Krzysztofem Ćwiklińskim i Anną Spólną) „Gombrowicz z przodu i z tyłu. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wsola – Radom, 20-22 października 2014 roku” (Radom 2015).
Muzeum Literatury
Ostatnie wpisy
Archiwa
Blogi Muzeum Literatury
Copyright © 2010-2015 Muzeum Literatury